Verdeling bestuurstaken
Bij de analyse van de verenigingsdoelstellingen is beschreven welke taken de vereniging uit moet voeren om aan deze doelstelling te voldoen. In bijgaand overzicht is aangegeven wie voor welke taak verantwoordelijk is, en wie het eerste aanspreekpunt is voor deze taken. In de nabije toekomst zal een backup voor elke taak ingevuld worden, zodat altijd een aanspreekpunt beschikbaar is. Mocht dit niet werken dan kan altijd een escalatie naar de voorzitter plaatsvinden. De namen en functies van de bestuursleden zijn bij de tab bestuursleden te vinden
Kantoor OVD: Heemstraweg 53, 6651KH Druten;    Kantoor open: vrijdag van 08.30 tot 10.30 uur;    Contact: Secretaris@ovd-druten.nl