Leden administratie
Zoals al eerderbeschreven heeft het lidmaatschap van de OVD veel voordelen. Door active deelname aan het leven van de OVD kunt u uw netwerk naar hartelust uitbreiden. Daarnaast zijn er ook de dienstverleningen (OVD bonnen en LED scherm) en vertegenwoordiging is gemeentelijke en regionale werkgroepen. Direct contact met bestuursleden is mogelijk door korte en open lijnen. Van elk bestuurslid is bekend waar hij of zij voor staat (zie de pagina van de bestuursleden).
Contributie De hoogte van de contributie is in de algemene ledenvergadering van april 2017 vastgesteld op € 350,– (exclusief BTW) per heel jaar. DE hoogte van de contributie is sindsdien niet meer aangepast. De contributie wordt in twee termijnen automatisch geïncasseerd (in de maanden mei en november). Met uw inschrijving geeft uw de penningmeester van de OVD toestemming de contributie via een incasso te innen.
Privacy regels De OVD Druten voert een ledenadministratie voor interne doeleinden. Dat wil zeggen dat geen persoonlijke gegevens van onze leden aan derde partijen verstrekt worden. Indien een derde partij gegevens opvraagt van afzonderlijke leden, zal het bestuur in contact treden met het betreffende lid, waarna het lid wel of geen contact op kan nemen met de derde partij. Het volledige privacy regelement wordt na goedkeuring door het bestuur en de ledenvergadering gepubliceerd. De ledenlijst is wel publiekelijk.
Ledenadministratie Via onderstaande verwijzigingen kunt u: - zich aanmelden als nieuw lid - bestaande gegevens laten aanpassen - u lidmaatschap laten beeindigen.
Kantoor OVD: Heemstraweg 53, 6651KH Druten;    Kantoor open: vrijdag van 08.30 tot 10.30 uur;    Contact: Secretaris@ovd-druten.nl