Nieuwbrieven juli 2020
Woord vooraf Beste leden, De afgelopen maanden hebben volledig in het teken van Covid-19 (Corona) gestaan. De beperkende maatregelen om het virus in te dammen en een zware wissel op onze samenleving en economisch leven getrokken. Het bestuur van de OVD hoopt van harte dat al haar leden deze moeilijke tijd redelijk hebben doorstaan. Inmiddels lijkt de verspreiding van het virus redelijk onder controle en worden allerlei beperkingen verspoeld. De OVD heeft in de afgelopen maanden haar leden zoveel mogelijk proberen te ondersteunen echter was wel gedwongen om haar gemeenschappelijke activiteiten stop te zetten. De OVD heeft deze gedwongen time out gebruikt voor het verbeteren van de interne bedrijfsvoering en het opzetten van een nieuwe Website (www.ovd-druten.nl) die per 1 juli online is. De nieuwe versoepelingen bieden de OVD de mogelijkheid om haar activiteiten na de zomerperiode te hervatten. De OVD wil met dit programma ook de horeca leden ondersteunen die een buitengewone zware tijd achter de rug hebben. We hopen dan ook op een grote opkomst tijdens deze activiteiten waarmee we blijk kunnen geven van een grote onderlinge solidariteit binnen Druten. Activiteiten 7 September ALV in de Optie De Algemene ledenvergadering van de OVD vindt plaats op 7 september in de Optie. De officiële vergadering begint om 18:00 waarna we met elkaar kunnen bijpraten onder het genot van een uitgebreid en uitstekend buffet. 15 Oktober herhalingscursus BHV De jaarlijkse herhalingscursus BHV zal dit jaar op 15 oktober in de Zaal de Linde gegeven. Deze cursus duurt een halve dag en begint om 13:30. Deelnemers krijgen vooraf een lunch aangeboden (begin 12:00) en een drankje na afloop. Deze cursus is specifiek bedoeld voor personen die reeds beschikken over een BHV kwalificatie. Website De OVD beschikt sinds 1 juli over een nieuwe website (www.ovd-druten.nl). Deze website is eenvoudiger van opzet dan de vorige versie en daardoor meer toekomst bestendig en goedkoper. De email adressen van de OVD en haar bestuursleden zijn ook veranderd. Deze veranderde email adressen staan op de website vermeld. Kantoor en inleveren OVD bonnen Het OVD bestuur heeft vanwege financiële redenen besloten om per 1 juli het contract met Elly Bruins te beëindigen. Langs deze weg willen we Elly nogmaals bedanken voor haar werkzaamheden voor de OVD gedurende de afgelopen jaren. Haar taken worden door de bestuursleden overgenomen waardoor er meer financiële ruimte ontstaat voor de dienstverlening richting de OVD leden. Per 1 juli is het OVD kantoor weer open voor het inleveren van OVD bonnen. Deze kunnen uitsluitend worden ingeleverd op vrijdag tussen 8:30 en 10:30. Het kantoor is vanwege de vakantieperiode van maandag 27 juli t/m vrijdag 14 augustus gesloten. Het OVD bestuur heeft besloten om tegen een financiële vergoeding het OVD kantoor voor twee dagen per week ter beschikking voor de nieuwe Centrum Manager te stellen. Op deze wijze hoopt de OVD om de samenwerking binnen het centrum van Druten te verbeteren en de werkzaamheden van de Centrum Manager te kunnen ondersteunen. Namens het OVD bestuur, Leon de Jonge Voorzitter
Kantoor OVD: Heemstraweg 53, 6651KH Druten;    Kantoor open: vrijdag van 08.30 tot 10.30 uur;    Contact: Secretaris@ovd-druten.nl