Opzeggen lidmaatschap OVD
U heeft besloten uw lidmaatschap van de OVD Druten te beeindigen. Het beeindigen van uw lidmaatschap is aan statutaire regels gebonden. Door onderstaand formulier in te vullen zal het bestuur, eventueel in overleg, de noodzakelijke acties ondernemen om u gegevens uit de administraties te verwijderen.
Kantoor OVD: Heemstraweg 53, 6651KH Druten;    Kantoor open: vrijdag van 08.30 tot 10.30 uur;    Contact: Secretaris@ovd-druten.nl