OVD - Ondernemers Vereniging Druten

Sinds 1952

De OVD is er voor alle dorpen:
Afferden • Deest • Druten • Horssen • Puiflijk.

De OVD is van de ondernemers en voor de ondernemers en bestaat sinds 1952. Dit jaar hebben wij ons 70 jarige bestaan gevierd.

De OVD is een vereniging van lokale ondernemers uit de gemeente Druten met alle dorpen, die collectief activiteiten ondernemen en in gemeenschappelijkheid opkomt voor de belangen van haar leden en die een bijdrage levert aan het in standhouden en verbeteren van de sociaal economische structuur in de regio Druten.

Als ondernemersvereniging organiseren we regelmatig netwerkevents en bedrijfsbezoeken. Ook in het kader van opleidingen worden er educatie-avonden georganiseerd.

Neem contact met ons op als u lid wilt worden of voor andere informatie.
U kunt het contactformulier invullen of zie onderstaande OVD bestuursleden en klik op het emailadres.

OVD

doelstellingen


De OVD is een vereniging van lokale ondernemers die collectief activiteiten ondernemen en in gemeenschappelijkheid
opkomt voor de belangen van haar leden en die een bijdrage levert aan het in standhouden en verbeteren van de sociaal economische structuur in de regio Druten.
De OVD geeft invulling aan haar doelstelling door:

 

Directe dienstverlening aan haar leden

• Door middel van trainingen,
• Door middel van publiciteit
  (LED-schermen),
• Door middel van OVD bonnen.

Intern gericht

• Organiseren van bijeenkomsten voor haar leden die een sociaal karakter kunnen hebben,
• Organiseren van bijeenkomsten voor haar leden die een educatief karakter kunnen hebben,
• Organiseren van bijeenkomsten voor haar leden die een cultureel karakter kunnen hebben,
• Organiseren van bijeenkomsten voor haar leden waarin het bestuur de leden raadpleegt,
• Organiseren van bijeenkomsten waarin het bestuur verantwoording aflegt naar de leden met betrekking tot genomen besluiten, uitgevoerde acties en de financiële situatie,
• Inrichten en onderhouden van communicatie naar de leden over lopende zaken.

Extern gericht

• Invloed uitoefenen op het sociaal economisch beleid van de gemeente Druten,
• Ondersteunen van maatschappelijk relevante projecten binnen de gemeente Druten,
• Actieve ondersteuning voor het in standhouden van de sociaal culturele relevante faciliteiten binnen de gemeente Druten,
• Participatie in regionale projecten en activiteiten die relevant zijn voor haar leden.
• Ondersteuning van projecten gericht op technisch onderwijs in de regio.
• Bovenstaande zaken worden besproken met de betrokken wethouder van de gemeente Druten.


Overzicht

Verdeling bestuurstaken

Bij de analyse van de verenigingsdoelstellingen is beschreven welke taken de vereniging uit moet voeren om aan deze doelstelling te voldoen.

In het rechter overzicht is aangegeven wie voor welke taak verantwoordelijk is, en wie het eerste aanspreekpunt is voor deze taken. In de nabije toekomst zal een backup voor elke taak ingevuld worden, zodat altijd een aanspreekpunt beschikbaar is. Mocht dit niet werken dan kan altijd een escalatie naar de voorzitter plaatsvinden.
De namen en functies van de bestuursleden staan hieronder weergegeven.

OVD Team

Bestuursleden

Henk Smits

Secretaris & Penningmeester a.i.

Michel Klaassen

Relatiemanager