Persbericht OVD / OMW
OMW en OVD gaan in 2021 los van elkaar verder De Ondernemersvereniging Druten (OVD) zal per 1 januari 2021 geen deel meer uitmaken van Ondernemend Maas en Waal (OMW). OMW is een samenwerkingsverband tussen ondernemersverenigingen in het Land van Maas en Waal en heeft als doel om in gemeenschappelijkheid aansprekende activiteiten te organiseren en om samen de belangen van de lokale ondernemers richting de gemeenten West Maas en Waal en Druten te behartigen. De samenwerking tussen de ondernemersverenigingen was mede gericht op een mogelijke toekomstige ambtelijke en bestuurlijke samenwerking tussen de gemeente West Maas en Waal en Druten waardoor de economische eenheid en kracht van het Land van Maas en Waal zou worden versterkt. De laatste jaren bleek de belangstelling van de OVD-leden voor de gemeenschappelijke activiteiten erg laag te zijn. De verwachte bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten West Maas en Waal en Druten kwam tevens niet tot stand. Op dit moment is er sprake van een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Druten en Wijchen die mogelijk kan leiden tot een toekomstige samenvoeging van beide gemeenten. Beide aspecten hebben de OVD doen besluiten om uit het samenwerkingsverband te stappen en zich volledig te richten op activiteiten binnen de gemeente Druten en op een mogelijke samenvoeging met Wijchen. Het besluit met betrekking tot het vertrek van de OVD uit OMW is in goed onderling overleg en op een constructieve wijze tot stand gekomen. Beide partijen hebben hierbij de intentie om als zelfstandige partijen waar mogelijk wel te blijven samenwerken. Een goed voorbeeld hiervan is de jaarlijkse verkiezing van de Ondernemer van het Jaar Maas en Waal. Dit succesvolle evenement kan ook in de toekomst op de ondersteuning van beide partijen rekenen! Namens de voorzitters van de ondernemersverenigingen binnen OMW, Hans Voshol (voorzitter OMW) Leon de Jonge (voorzitter OVD)
Kantoor OVD: Heemstraweg 53, 6651KH Druten;    Kantoor open: vrijdag van 08.30 tot 10.30 uur;    Contact: Secretaris@ovd-druten.nl