OVD - ONDERNEMERS VERENIGING DRUTEN

Privacy reglement

Wetgeving en bescherming. 

Nederland kent, dankzij Europese regels, een uitstekende en vergaande wetgeving als het gaat om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar inwoners.

Iedere organisatie die om wat voor reden dan ook gegevens vastlegt van personen is verplicht een privacy reglement op te (laten) stellen.

In dit reglement ligt vast:
Welke gegevens worden vastgelegd
Waarom deze gegevens worden vastgelegd
Wie de gegevens mag bewerken
Wie de gegevens (of delen ervan) krijgt en waarom
Wat er met de gegevens gedaan wordt
Wat de rechten en plichten van de geregistreerde personen zijn
Hoe personen kunnen controleren of het reglement wordt nageleefd
Hoe een eventueel klachten proces verloopt.

Ook de OVD heeft een dergelijk reglement opgesteld. De inhoud van het reglement wordt gedownload als u HIER klikt.