Privacy regelement OVD Druten
Kantoor OVD: Heemstraweg 53, 6651KH Druten;    Kantoor open: vrijdag van 08.30 tot 10.30 uur;    Contact: Secretaris@ovd-druten.nl
Nederland kent, dankzij Europeesche regels, een uitstekende en vergaande wetgeving als het gaat om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar inwoners. Iedere organisatie die om wat voor reden dan ook gegevens vastlegt van personen is verplicht een privact reglement op te (laten) stellen. In dit regelement ligt vast: Welke gegevens worden vastgelegd Waarom deze gegevens worden vastgelegd Wie de gegevens mag bewerken Wie de gegevens (of delen ervan) krijgt en waarom Wat er met de gegevens gedaan wordt Wat de rechten en plichten van de geregistreerde personen zijn Hoe personen kunnen controleren of het reglement wordt nageleefd Hoe een eventueel klachten proces verloopt. Ook de OVD heeft een dergelijk reglement opgesteld. De inhoud van het reglement wordt gedownload als u hier klikt.